බේරුවල ධීවර වරාය වසාදමයි

බේරුවල ධීවර වරාය අද(23) සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා දමා ඇතැයි ධීවර වරායේ කළමණාකාර එඩ්වඩ් දයාමාල් මහතා අද (23) අලුයම පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 Views