දෙහිවල වෙලද සංකීර්ණය සීල් තබයි..

දෙහිවල මධ්‍යම වෙළඳ සංකීර්ණය මුද‍්‍රා තැබීමට දෙහිවල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය කටයුතු කර තිබේ.

පෑලියගොඩ මාළු වෙළද සංකීර්ණයේ සිට දෙහිවල මධ්‍යම වෙළෙඳ සංකීර්ණයට ලොරියකින් මාළු ගෙනා පුද්ගලයෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

එම වෙළඳ සංකීර්ණයේ සියලු වෙළඳසැල් හිමියන් සහ සේවකයන් නිරෝධායන ලක්කර කොරෝනා පරීක්ෂණයට ලක් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

The post දෙහිවල වෙලද සංකීර්ණය සීල් තබයි.. appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 Views