අපේ සටන පාවා දුන්නා. ඒත් අපි සටන අත්හරින්නේ නෑ..!

අපේ සටන පාවා දුන්නා.
ඒත් අපි සටන අත්හරින්නේ නෑ..!

විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත වූවත්, විස්සට එරෙහි සටන අත් නොහරින්නේ යැයි, ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියෝ පවසා ඇති බව රාවය පුවත්පත වාර්තා කරයි.

විසිවන සංශෝධනයට තමන් වහන්සේලා ඇතුළු භික්ෂූන් වහන්සේලා පිරිසක් දැඩි සේ විරුද්ධ වූවත්, ඇතැම් භික්ෂූන් වහන්සේලා නිර්ලජ්ජිත ලෙස එම සටනින් ඉවත් වීම කණගාටුදායක බවත් පවසා ඇති උන්වහන්සේ, විසිවන ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධ වනවා යැයි තමන්වහන්සේලාට පවසා ගිය ඇතැම් මැති ඇමතිවරු මහා පාවාදීමක් සිදු කර ඇතැයි ද පවසා තිබේ.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා සම්බන්ධයෙන් තමන් වහන්සේලාට කණගාටුවක් ඇති බවත්, කෙසේවෙතත්, කිසි දිනෙක තමන් වහන්සේලා අග්‍රාමාත්‍යවරා තනි නොකරන බවත් පවසා ඇති බව ද පුවත්පත වාර්තා කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 Views