சிகிச்சை பெற்று வந்த கொரோனா நோயாளி தப்பியோட்டம்

கொஸ்கமவில் அமைந்துள்ள கொவிட்-19 சிகிச்சை நிலையத்திலிருந்து ஒரு கொரோனா நோயாளி தப்பிச் சென்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 Views