20 වන සංශෝධනයට අදාළ 2 වන වර කියැවීමේ ඡන්ද විමසීම 2/3කින් සම්මතයි

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතේ දෙවන වර කියවීමට අදාළ ඡන්ද විමසීම වැඩි ජන්ද 91 කින් මීට ටික වේලාවකට පෙර සම්මත වූණා.

එහිදී සංශෝධනයට පක්ෂව ඡන්ද 156 ලැබුණු අතර විපක්ෂව ලැබුණේ ජන්ද 65 ක් පමණයි.

ජන්ද විමසිමේන් අනතුරුව කාරක සභා අවස්ථාව ආරම්භ වුණා.

එහිදි 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට සංශෝධන ගෙන එනු ලබනවා.

එම සංශෝධන සහිතව තෙවන වර කියවීමට අදාළ ඡන්ද විමසීම හෙවත් අවසන් ඡන්ද විමසීම අද මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර සිදු කිරිමට නියමිත බව වාර්තාවනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 Views