20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතේ තෙවනවර කියවීම ඇරඹේ

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතේ තෙවනවර කියවීම මීට සුළු මොහොතකට පෙර ඇරඹිණි.

ඉන් අනතුරුව 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතේ තෙවනවර කියවීම සම්බන්ධයෙන් ඡන්දය විමසීමද ඇරඹිණි

The post 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතේ තෙවනවර කියවීම ඇරඹේ appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 Views