20 ஆவது திருத்தம்; இரண்டாவது வாசிப்பு மீதான வாக்கெடுப்பு இன்று

20 ஆவது அரசியலமைப்பின் திருத்த சட்ட மூலத்தின் இரண்டாவது வாசிப்பு மீதான 2 ஆம் நாள் விவாதம் பாராளுமன்றில் ஆரம்பமாகியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 Views