20 ஆவது அரசியலமைப்பு : மூன்றாம் வாசிப்பு மீதான வாக்கெடுப்பு ஆரம்பம்

பாராளுமன்றில் தற்போது 20 ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டமூலத்தின் மூன்றாம் வாசிப்பு மீதான வாக்கெடுப்பு இடம்பெற்றுவருகின்றது.

தொடர்பான செய்திகள்..

நிறைவேற்றப்பட்டது 20 ஆவது அரசியலமைப்பு!

இரட்டை பிரஜாவுரிமை : அமோக வெற்றி !

Source link

The post 20 ஆவது அரசியலமைப்பு : மூன்றாம் வாசிப்பு மீதான வாக்கெடுப்பு ஆரம்பம் appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 Views