20ට සහය දුන් විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්

20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය දෙවන වර කියැවීම සම්බන්ධයෙන් ඊට පක්ෂව විපක්ෂයේ මන්ත්‍රී වරුන් 08 දෙනෙකු ජන්දය ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 Views