හඬපට නිසා ඇවිලුණු රන්ජන් හා විමල්

විපක්ෂ මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක හා අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ අතර උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු වුනා.

20 වන සංශෝධනයේ විවාදයට අදාළ තම කතාවේදී අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ රන්ජන් රාමනයක විනිසුරුවරියකට බලපෑම් කල බව ඔහුගේ හඬපට වලින් හෙළිවෙන බව සඳහන් කළා. එයට පිළිතුරු දෙමින් තම කතා වාරයේදී, අමාත්‍ය විමල් වීරවංශගේ බිරිඳද තමන් හට දුරකථන ඇමතුම් ලබා දී ඇති බව හඬපටයක් සභාගත කරමින් මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක සඳහන් කළා.

එම අවස්ථාවේදී අතුරු ප්‍රශ්නයක් නගමින් අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ නැගිට ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කල අතර එහිදී උණුසුම් වාග් ප්‍රහාර මාලාවක් පක්ෂ විපක්ෂ දෙපාර්ශවයෙන්ම එල්ල වුණා.

The post හඬපට නිසා ඇවිලුණු රන්ජන් හා විමල් appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 Views