සහරාන්ගෙ බිරිඳ පාස්කු කොමිසමට

සහරාන්ගෙ බිරිඳ පාස්කු කොමිසමට

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ සොයාබලන ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබාදීමට සහරාන් හෂීම්ගේ බිරිඳ පැමිණ තිබෙනවා.

The post සහරාන්ගෙ බිරිඳ පාස්කු කොමිසමට appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 Views