විදේශ අමාත්‍යාංශ කොන්සියුලර් අංශයේ සියලුම සේවා අත්හිටුවයි

කොවිඩ්-19 වයිරසය පැතිරීම වැළැක්වීම පාලනය කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස නැවත දැනුම් දෙන තෙක් අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර් කටයුතු අංශය විසින් සපයනු ලබන සියලුම සේවාවන් තාවකාලිකව අත්හිටුවා මහජනතාවගේ එක්රැස් වීම සීමා කිරීමට විදේශ අමාත්‍යාංශය අද (22) තීරණය ක⁣ළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 Views