වැඩි ඡන්දයෙන් 20 දෙවන වර කියවීම සම්මතයි

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම මීට සුළු වේලාවකට පෙර අවසන් විය ඒ අනුව වැඩි ඡන්දයෙන් එම සංශෝධනය සම්මත වූ බව කථානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දන්වා සිටියා.

මීට පක්ෂව ඡන්ද 156ක් ද විරුද්ධව ඡන්ද 65ක් ද ලබා දී තිබුණා

දැඩි මතභේදයට ලක්වූ රිෂාඩ් බදියුද්දීන් මන්ත්‍රීවරයා ඡන්දය පළ කර සිටියේ 20වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට විරුද්ධවයි.

මේ අවස්ථාවේදී කාරක සභා අවස්ථාව සිදුවෙමින් පවතිනවා.

The post වැඩි ඡන්දයෙන් 20 දෙවන වර කියවීම සම්මතයි appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 Views