ලංකා බැංකුවේ ශාඛාවන් 49ක් වහයි

රට තුළ මේ වන විට පවතින කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ලංකා බැංකුව සිය ශාඛාවන් 49ක් අද දිනයේ වසා තැබීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව අදාළ ශාඛා 49ය ගණුදෙනු සදහා විවෘත නොවනු ඇති.

ගනුදෙනු සදහා ඩිජිටල් බැංකු සේවා සහ ඒ.ටී.එම්. – සී.ඩී.එම්. ජාලා යොදා ගන්නා ලෙස මෙහිදී ලංකා බැංකුව වැඩිදුරටත් සිය ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

මෙලෙස අද දින වසා තැබෙන ශාඛාවන් පහතින් වේ….

The post ලංකා බැංකුවේ ශාඛාවන් 49ක් වහයි appeared first on Aruna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 Views