මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසයේ නසීර් අහමඞ් ගේ සහාය විස්සට..!

මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසයේ නසීර් අහමඞ් ගේ සහාය විස්සට..!

මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නසීර් අහමඞ්, විසිවන සංශෝධනයට තමන් සහාය පළකරන බව ප්‍රකාශ කරයි.

මුස්ලිම් කොන්ග්‍රස් නායක, රාවුෆ් හකීම් මහතා, කැමති තීරණයක් ගැනීමට තමන්ට අවස්ථාව ලබා දුන් බවද මන්ත්‍රිවරයා පවසා සිටියේ ය.

මන්ත්‍රී නසීර් අහමඞ් මහතා පාර්ලිමේන්තුව අමතන අවස්ථාවේ දී විපක්ෂයෙන් දැඩි විරෝධයක් ඔහුට එල්ල විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 Views