මිනුවන්ගොඩ හුදෙකලා කළ ගම්මානවල වෙළඳසැල් විවෘත කරයි

මිනුවන්ගොඩ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යබල ප්‍රදේශයට අයත් දැනට හුදෙකලා කර ඇති ගනිහිමුල්ල, පේරලන්ද සහ හැලකන්දන යන ප්‍රදේශයන්හි ඇති වෙළඳසැල් 12 ක් විවෘතව තැබීමට අවසර ලබා දුන් බව මිනුවන්ගොඩ පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍යය පරික්ෂක අනුර රන්දෙණිය මහතා අද (22) පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 Views