බදියුදීන් විශේෂ ආරක්ෂිත ඇඳුමකින් පාර්ලිමේන්තුවට එයි (වීඩියෝ)

රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා බන්ධනාගාර නිලධාරින් විසින් අද (22) දින පාර්ලිමේන්තු රැස්විම සඳහා රැගෙන ඒමට පියවර ගෙන තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 Views