නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය කඩකළ බස් රථයක් අත්අඩංගුවට

නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය කඩකරමින් අද (22) පස්වරුවේ කොළඹ මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ දංඕවිටදී නවත්වා මගින් පිරිසක් ගොඩ කර ගත් දුර ගමන් සේවා පෞද්ගලික මගී බස් රථයක්, මාර්ග නිරීක්ෂණ රාජකාරියේ යෙදී සිටි ගම්පහ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ඉන්දික සිල්වා මහතා ප්‍රමුඛ පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 Views