නිරෝධායනයේ අතරතුර පීපීඊ ඇඳුමකින් සැරසී බදුර්දීන් පාර්ලිමේන්තු ආ හැටි

රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතවූ පසුව නිරෝධායනය වෙමින් සිටින හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් අද පෞද්ගලික සෞඛ්‍යාරක්ෂිත රක්ෂක ඇඳුමක් (PPE) ඇඳ පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියේය.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 Views