දෙදරු මව බේරා ගන්න ගඟට පැන්න කොස්තාපල් විරුවා

රාජකාරී වේලාවේදී ගඟට පැන ජීවිතයක් බේරා ගැනීමට හැකිවීම පිළිබඳව තමා අතිශයින් සතුටු වන බවත් එය තමාගේ ජීවිතයේ නොමැකෙන සටහනක් බවත් බද්දේගම පොලිසියේ සේවය කරන පොලිස් කොස්තාපල් 93456 ලසන්ත පුෂ්ප කුමාර මහතා පෙරේදා (20දා) පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 Views