ද්විත්ව පුරවැසි වගන්තිය පසුව කපනවාට කැමතිවී විමල් වාසු ගම්මන්පිල පක්ෂව ඡන්දය දෙනවලු

ලබන නොවැම්බර් මාසයේදී ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේදී ද්විත්ව පුරවැසි වගන්තය ඉවත් කරන බවට ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහතික වූ හෙයින් අමාත්‍යවරුන් වන උදය ගම්මන්පිල, විමල් වීරවංශ, වාසුදේව නානායක්කාර හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන වීරසුමන වීරසිංහ,   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 Views