ද්විත්ව පුරවැසි වගන්තියත් සම්මතයි.!

20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය පිළිබඳ වගන්තියට කාරක සභා අවස්ථාවේ දී,

පක්ෂව 157ක්ද
විපක්ෂව 64ක්ද ඡන්දය ලබා දෙන ලදි.

මෙහිදී රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා ගෙ සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය නියොජනය කල මුෂරෆ් මුත්තලිම් එම සංශෝධනය සදහා පමණක් පක්ෂව ජන්දය ප්‍රකාශ කරන ලදි.

The post ද්විත්ව පුරවැසි වගන්තියත් සම්මතයි.! appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 Views