තෙවැනි වර කියවීමත් තුනෙන් දෙකක බහුතරයකින් සම්මතයි

20වැනි සංශෝධන කෙටුම්පත තෙවැනි වර කියවීමෙන් පසු ඊට පක්ෂව මන්ත්‍රීවරු 157 ක්ද, විපක්ෂව මන්ත්‍රීවරු 64 ක්ද ඡන්දය ලබාදුන්හ.

The post තෙවැනි වර කියවීමත් තුනෙන් දෙකක බහුතරයකින් සම්මතයි appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 Views