කෝටිපති ව්‍යාපාරික බිරිඳ පැද වු රථයේ ගැටී සැමියා මියයයි

කෝටිපති ව්‍යාපාරික බිරිඳ පැද වූ සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථයක හැපී ඇයගේ ස්වාමිපූරුෂයා මියයෑමේ පුවතක් පොල්ගස්ඕවිටින් වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21 Views