කොළඹ පොලිස් බල ප්‍රදේශ 05කට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඇඳිරි නීතිය පනවයි

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කොළඹ පොලිස් බලප්‍රදේශ 05ක් සඳහා නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙනවා

ඒ අනුව මට්ටකුළිය,මෝදර, බ්ලූමැන්ඩල්, වැල්ලම්පිටිය, ග්‍රෑන්ඩ්පාස් සඳහා නැවත දැනුම්දෙනතුරු නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබේ

Image may contain: text

The post කොළඹ පොලිස් බල ප්‍රදේශ 05කට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඇඳිරි නීතිය පනවයි appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 Views