කොන්සියුලර් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සපයන සියලු සේවා තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

COLOMBO (News 1st) – කොන්සියුලර් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සපයන සියලු සේවා නැවත දැනුම් දෙනතුරු අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇති බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

The post කොන්සියුලර් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සපයන සියලු සේවා තාවකාලිකව අත්හිටුවයි appeared first on Sri Lanka News – Newsfirst | Breaking News and Latest News provider | Political | Sports | International | Business.

The post කොන්සියුලර් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සපයන සියලු සේවා තාවකාලිකව අත්හිටුවයි appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 Views