අරලිය ගහ මැදුරේත් PCR පරීක්ෂාවක්

අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ නිල නිවස වන කොළඹ අරලිය ගහ මන්දිරය තුළ කොරෝනා පරීක්ෂාවක් සිදු කර තිබේ.

කොරෝනා පැතිරීම වැළකීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ මෙම පරීක්ෂාව අහඹු ලෙස සිදුකරන ලද පරීක්ෂාවක් බවයි.

ඇතිව තිබෙන තත්ත්වය මත පෙර සූදානමක් ලෙස මෙම පරීක්ෂාව සිදු කරන ලද බවද ඔවුන් නිවේදනය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 Views