‘நாட்டின் நலனை முன்னிறுத்தியே அனைவரும் தீர்மானம் எடுக்கவேண்டும்’: ஐ.தே.க 

நாட்டின் நலனை முன்னிறுத்தியே அனைத்துப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தீர்மானம் எடுக்கவேண்டும் என்று ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் பிரதித்தலைவர் ருவன் விஜேவர்தன வலியுறுத்தினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 Views