கொழும்பில் மேலும் ஒரு பொலிஸ் பிரிவில் ஊரடங்கு

கொழும்பில் மேலும் ஒரு பொலிஸ் பிரிவில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது.

Source link

The post கொழும்பில் மேலும் ஒரு பொலிஸ் பிரிவில் ஊரடங்கு appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 Views