உறங்கினால் நினைவுத்திறன் அதிகமாகுமா..?

நாளாந்தம் உங்களது உறக்கத்தின் தரமும், கால அவகாசமும் அதிகரித்தால் அவர்களின் நினைவுத்திறன் மேம்படும் என்று அண்மைய ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 Views