இலங்கை வரலாற்றில் இன்று இருண்ட நாள் – சிவஞானம் சிறதரன்

20ஆவது திருத்தச்சட்டத்தை கொண்டுவருவதன் மூலம் இந்த நாடு ஓர் இருண்ட யுகத்தை நோக்கி நகர்கிறது. முசோலினி, ஹிட்லர் அல்லது ஒரு இடியமீன் யுகத்தை நோக்கியே நாடு நகரப்போகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 Views