இரட்டை பிரஜாவுரிமை சட்டத் திருத்தமும், வலுக்கும் எதிர்ப்புகளும்…

20 ஆவது திருத்தத்தில் இரட்டை பிரஜாவுரிமை தொடர்பான சட்டத்தை மாற்றுவதை எதிர்ப்பதாக ஜனாதிபதியிடம் அறிவித்ததாக ஒன்றிணைந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் பேராசிரியர் திஸ்ஸ விதாரண தெரிவித்துள்ளார்.

The post இரட்டை பிரஜாவுரிமை சட்டத் திருத்தமும், வலுக்கும் எதிர்ப்புகளும்… appeared first on GTN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 Views