இந்து – லங்கா கடற்படை கூட்டுப்பயிற்சி வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்தது

இம் மாதம் 19 ஆம் திகதி முதல் கிழக்குக் கடலில் மூன்று நாட்களுக்கு மேல் நடைபெற்ற இலங்கை கடற்படைக்கும் இந்திய கடற்படைக்கும் இடையிலான வருடாந்திர இருதரப்பு கடற்படை கூட்டுப்பயிற்சி…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 Views