ஆள்துளை கிணறு அமைப்பதற்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு

வவுனியா ஜேசுபுரம் பகுதியில் ஆள்துளை கிணறு அமைக்கும் செயற்பாடு பொதுமக்களின் எதிர்ப்பினால் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 Views