20 වැනි සංශෝධනයේ විවාදය අද

20 වැනි සංශෝධනය අද (21 ) සහ හෙට( 22 )විවාදයට ගැනෙනවා

20 වැනි සංශෝධනයට අදාළව ශ්‍රේෂඨාධිකරණයේ තීන්දුව ඊයේ (20 වැනිදා) කථානායකවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා

විවාදය පෙරවරු 10 සිට රාත්‍රී 7.30 දක්වා පැවැත්වීමට තීරණය වී තිබෙන අතර ඔක්තෝබර් 22 වැනිදා රාත්‍රී 7.30 ට විවාදය අවසන් වීමෙන් පසු කාරකසභා අවස්ථාව ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි

The post 20 වැනි සංශෝධනයේ විවාදය අද appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

26 Views