20 ට විරෝධය පළ කරමින් විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු රථ පෙළපාලියකින් පාර්ලිමේන්තුවට

COLOMBO (News 1st) – 20වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට විරෝධය පළ කරමින් විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් රථ පෙළපාලියකින් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය වෙත පැමිණෙමින් සිටි. 20 වන සංශෝධනය පිළිබඳ විවාදය තව නොබෝ වේලාවකින් පාර්ලිමේන්තුවේදී ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. 🔺 විනාශකාරි 20 එපා…! 🔺 විනාශකාරි 20 එපා…!🔺 20 වැනි සංශෝධනයට එරෙහිව විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් රථ පෙළපාලියකින් පාර්ලිමේන්තුවට…#lka #News1st #SMB #20thAmendment Newsfirst.lk यांनी वर पोस्ट […]

The post 20 ට විරෝධය පළ කරමින් විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු රථ පෙළපාලියකින් පාර්ලිමේන්තුවට appeared first on Sri Lanka News – Newsfirst | Breaking News and Latest News provider | Political | Sports | International | Business.

The post 20 ට විරෝධය පළ කරමින් විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු රථ පෙළපාලියකින් පාර්ලිමේන්තුවට appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

23 Views