20 ஐ கண்டு அச்சப்படத் தேவையில்லை – நீதியமைச்சர்

ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமான, மக்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத எந்த திருத்தமும் 20 ஆவது திருத்தத்தில் இல்லை எனத் தெரிவித்துள்ள நீதி அமைச்சர அலிசப்ரி,

Source link

The post 20 ஐ கண்டு அச்சப்படத் தேவையில்லை – நீதியமைச்சர் appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 Views