20 ஆவது திருத்தத்திற்கு எதிராக எதிர்கட்சியினர் வாகனப் பேரணி..!

20 ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டமூலத்திற்கு எதிராக எதிர்க்கட்சியினர் வாகனப் பேரணியொன்றை முன்னெடுத்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

36 Views