20විවාදය සුළු මොහොතකින් ඇරැඹේ. සමගි ජනබලවේගය 20ට එරෙහිව රථ පෙළපාලියකින් පාර්ලිමේන්තුවට [video]

මේ එම විරෝධය පිලිබඳව සමගි ජනබලවේගය සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පළකල සජීවී වීඩියෝවකි.

20ට එරෙහිව රතු පෙළපාලිය

20ට එරෙහිව රතු පෙළපාලිය

Posted by Api on Tuesday, 20 October 2020

The post 20විවාදය සුළු මොහොතකින් ඇරැඹේ. සමගි ජනබලවේගය 20ට එරෙහිව රථ පෙළපාලියකින් පාර්ලිමේන්තුවට appeared first on NewsWire Sinhala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

41 Views