20வது திருத்தத்திற்கு எதிராக தீப்பந்தமேந்தி யாழில் போராட்டம்

நாட்டில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ள 20வது அரசியலமைப்புக்கு எதிராக தீப்பந்தமேந்திப் போராட்டம் ஒன்று யாழ்பாணத்தில் நேற்று இரம்வு 8 மணிக்கு முன்னெடுக்கப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

41 Views