හුදෙකලා ප්‍රදේශවල විදුලිබිලට වෙනදේ මෙන්න

කොවිඩ් – 19 වසංගතය හේතුවෙන් හු​ෙදකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල ජනතාවට විදුලි බිල සම්බන්ධව සහනයක් ලබාදිය නොහැකි බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති විජිත හේරත් පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

47 Views