සැකකරුවෙකු මියයාමේ සිද්ධියට පූගොඩ හිටපු OIC රිමාන්ඞ්

පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටි සැකකරුවෙකු මියයාමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනුණු පූගොඩ පොලිස් ස්ථානයේ හිටපු ස්ථානාධිපතිවරයා ලබන…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views