සජිත්-පවිත්‍රා පාර්ලිමේන්තුවේ දී ගැටෙති

පාර්ලිමේන්තුව අද(21) දිනයේ ආරම්භයේ දී රටේ පවතින වත්මන් කොවිඩ් -19 ආසාදිත තත්ත්වය එන්න එන්නම උග්‍රවන බව පවසමින් විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු රජයට විරෝධය පළ කළහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

36 Views