විස්සේදී ද්විත්ව  පුරවැසිභාවයේ සීමා ඉවත් නොකළ යුතුයි/ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නියෝජිත පිරිසක් නාරාහේන්පිට අභයාරාමයේදී විශේෂ සාකච්ඡාකට සභභාගී වී තිබෙනවා. අභයාරාමාධිපති පුජ්‍ය…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 Views