විභාග ශාලාවල සෞඛ්‍යාරක්ෂාව වෙනුවෙන් එක් ශාලාවකට රු15,000 ක්

විභාග ශාලාවල සෞඛ්‍යාරක්ෂිත කටයුතු සඳහා ප්‍රමාණවත් මුදලක් ලබාදෙන ලෙසට සිදුකළ ඉල්ලීමට අනුව ශාලාධිපතිවරයෙකුට රුපියල් 15,000 මුදලක් ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඊයේ (20දා) පෙරොන්දු වූ බව ලංකා ගුරු සංගමය සඳහන් කරයි.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

38 Views