විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු විස්ස එපා කියති

20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත විවාදයට ගන්නා අද (21) දින ඊට විරෝධය පළ කරමින් විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු 20 එපා යනුවෙන් සඳහන් රතු පටි පැළඳ පාර්ලිමේන්තු සභා ගැබට පැමිණ සිටිති.

The post විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු විස්ස එපා කියති appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

26 Views