රුපියල් මිලියන 20ක මත්පෙති සමඟ පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට

ප්‍රංශයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ දෙහිවල ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකුට එවන ලද පාර්සලයක් සම්බන්ධයෙන් සැක සිතී කරන ලද විමර්ශනයකින් රෙදි ඇසුරුමක සූක්ෂම ආකාරයට සඟවා තිබූ X Taxy නැමැති මත් පෙති 4048 රේගු මත්ද්‍රව්‍ය පාලන අංශය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ මත්ද්‍රව්‍ය පාලන අංශය මගින් පසුගිය කාලය පුරා මෙවැනි වැටලීම් රාශියක් සිදුකර අත්අඩංගුවට ගැනීම් කිහිපයක් සිදුකර තිබෙනවා.

මෙම පාර්සලය භාර ගැනීමට පැමිණි දෙහිවල ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස 37 ක පිරිමි පුද්ගලයෙකු රේගු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර සැකකරු වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක අංශයට බාරදීමට කටයුතු කරන බව රේගු නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කළා.

The post රුපියල් මිලියන 20ක මත්පෙති සමඟ පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

45 Views