රිෂාඩ්ගේ පෙත්සම ඉදිරියට පවත්වා ගෙන යනවාද නැද්ද, ප්‍රශ්නයක් ඇවිත්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වන අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කරන්නැයි අභියාචනාධිකරණයට ගොනුකර තිබූ පෙත්සම සලකා බැලීම මෙම නොවැම්බර් 6 වැනිදාට කල් තැබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

36 Views