රියාජ්ගේ පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

COLOMBO (News 1st) – තමා අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වන නියෝගයක් ඉල්ලා රියාජ් බදියුදීන් ගොනුකළ පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

The post රියාජ්ගේ පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි appeared first on Sri Lanka News – Newsfirst | Breaking News and Latest News provider | Political | Sports | International | Business.

The post රියාජ්ගේ පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views