රන්ජන් අධිකරණයට අපහාස කළැයි කී නඩුව නොවැම්බර් 6 වැනිදාට කල්යයි

අධිකරණ විනිසුරුවරුන් සහ නීතීඥවරුන් සම්බන්ධ ප්‍රකාශයක් කිරීමෙන් අධිකරණයට අපහාස කළේ යැයි හිටපු අමාත්‍ය හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතාට එරෙහිව ඇති පළමු අධිකරණ අපහාස නඩු විභාගය නොවැම්බර් 6 වැනිදා යළි කැඳවන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද (21) නියම කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 Views